Американські фразеологізми

дипломная работа

1.2.2 Класифікації, специфічні для американської фразеології

На думку Г.С. Гринь [13], американські фразеологічні одиниці «є мікросистемою, елементам якої властиві полісемія, складні антонімічні та синонімічні стосунки, належність до певних семантичних груп» [13, c. 13]. Ця ідея стає базисом її власної типології.

За її спостереженнями, полісемія американської фразеології розвивалася двома шляхами:

розвиток багатозначності на базі загальноанглійської основи;

ускладнення смислової структури фразеологізму в процесі його функціонування в американському варіанті англійської мови.

Більшість багатозначних фразеологічних одиниць мають два значення, які виникли внаслідок паралельних первісних метафоричних зрушень. Це такі вирази, наприклад, як to face the music - 1) стійко переносити неприємності, спокійно зустрічати критику; 2) відповідати за скоєне (аналогічно рос. «расхлебывать кашу»). Але серед них вирізняються також окремі одиниці, що мають більше трьох значень, наприклад: to come up to the chalk - 1) ставати на старт (спорт.); 2) бути на висоті, виконувати свої зобовязання; 3) суворо дотримуватися правил, вимог; 4) енергійно діяти, бути у формі. Спостереження показують, що не всі значення однаково поширені, не всі мають однакову валентність, проте усім їм властива та чи інша стилістична функція.

Багато фразеологічних одиниць утворюють синонімічні ряди. Наприклад, значенню «діяти прямо, вільно, відкрито» відповідають в американському варіанті англійської мови наступні фразеологізми:

to come on a straight shoot - to come from the shoulder - to cut the string.

Найчастіше синоніми належать до різних сфер вживання. Так, багато синонімічних фразеологічних одиниць мають однакове значення: «бути пяним». Проте такі вирази, як “to bend (to crook, tip) ones elbow (little finger)”; “to feel no pain; to have snakes in ones boots”; “to have ones pots on”; “to dip the bill (beak)”; “to whoop things up”; “to have a bun on”; “to hit the big spots”; “to carry a (heavy) load”; “to get a can on”; “to hit the bottle (sauce, booze, red eye)” належать до розмовного стилю. Фразеологізм “to be on a bender” є вульгаризмом. А таку фразеологічну одиницю, як “to get (have, have taken) ones load”, авторка класифікації відносить до діалектизмів або американського сленгу [13, c.20].

Дослідниця також наводить численні приклади складних синонімічних рядів, де кожен фразеологізм має декілька значень, кожне з яких утворює власний синонімічний звязок з подібними значеннями інших фразеологізмів.

Наступний тип звязку, який утворюють фразеологічні одиниці, - це антонімія. Дослідження, виконані Альохіною А.І. та Г. Гринь Г.С. [13, c.30], показують, що антонімія фразеології американського варіанту англійської мови є менш розвинутою, аніж синонімія, проте вона існує і має певні закономірності. Більшість фразеологічних одиниць, що перебувають у відношеннях антонімії між собою, є однозначними. Так, антонімами є, наприклад:

to spill the beans (розбовтати, роздзвонити секрет усім) - to button up (ones) lip (зберегти таємницю);

to lay down (to bury) the hatchet (the tomahawk)(укласти мир, припинити ворожнечу) - to take up the tomahawk (розпочати війну проти когось);

to keep ones shirt on (бути спокійним, зберігати рівновагу) - to go up in the air (нервувати, дратуватися).

Існує, також, невелика група багатозначних фразеологічних одиниць, які мають антонім для одного чи більше своїх значень. Так, наприклад, фразеологізм to sit on ones hands має для першого свого значення «зустрічати скупими оплесками» два антоніми “to get (give) a big (good) hand”, “to bring down the house” (викликати овацію, гучні оплески), а для другого «нічого не робити, байдикувати» наводиться наступний антонім “to come up to the chalk”, який лише другим своїм значенням є антонімічним до вищенаведеного.

Згідно з класифікацією фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови Г.С.Гринь [13, c.36-41], виділяються такі семантичні групи фразеологізмів.

Семантична група «говоріння»:

to tell the world - «розповісти усьому світу; категорично стверджувати»;

to talk wet - «верзти нісенітницю»;

to swap lies - «пліткувати» [13, c.36].

Семантична група «дружні стосунки»:

to stay until the last dog is hung - «залишатися поруч до кінця»;

to take a shine to smb. (smth.) - «відчути симпатію, сподобатися»;

to die dog for smb. - «бути абсолютно відданим комусь, готовим померти за когось» [13, c.36].

Семантична група «пересування»:

to show leg - «втекти»;

to take the airline - «піти найкоротшим шляхом»;

to burn ones road - «швидко їхати» [13, c.37].

Семантична група «волевиявлення»:

to beat smb. out of ones track - «примусити когось змінити свій план дій»;

to have the say - «керувати, командувати» [13, c.37].

Семантична група «намір»:

to go back on ones track - «відмовитися від своїх намірів»;

to salt the cow to catch the calf - «досягти мети кружним шляхом, манівцями» [13, c.37-38].

Семантична група «почуття», яка, у свою чергу, розподіляється на підгрупи:

а) «занепокоєння»:

to cause a headache - «викликати занепокоєння, примусити поміркувати, потребувати великих зусиль»;

б) «бажання»:

to hitch ones wagon to a star - «бути амбіційним»

в) «страждання, терпіння, туга»:

to have no kick left (in) - «бути без сил, не в змозі більше терпіти»;

to get oneself into a spot - «доскочити лиха, опинитися у скрутному становищі» [13, c.38].

Семантична група «радість, задоволення, успіх»:

to run away with a show - «мати великий успіх»;

to be hitting on all four (six) cylinders - «бути у чудовій формі»;

to run ones face - «досягти успіху завдяки привабливій зовнішності, приємним манерам» [13, c.38-39].

Семантична група «недружелюбність, ворожість, жорстоке ставлення»:

to give smb the ha, ha - «висміяти когось»;

to get ones hammer out - «ставитися з ворожістю» [13, c.39].

Семантична група «інтелектуальна діяльність»:

to have a cylinder missing - «несповна розуму; дивак, божевільний»;

to get on to the ropes - «детально дізнаватися про обставини справи»;

to put smb. wise to smth. - «навчити когось ума-розуму; відкрити очі комусь на щось» [13, c.39].

Семантична група «смерть»:

to go home in a box - «померти або бути вбитим»;

to cross (go over) the Great Divide - «піти з життя, померти» [13, c.40].

Семантична група «гнів, роздратування, помста»:

to hit the ceiling - «розгніватися до нестями»;

to get someones Indian up (sl.) - «роздратувати когось»;

to have it in for (coll.) - «бажати помсти» [13, c.40].

Семантична група «брехня, безчестя»:

to put up a job on smb. - «розіграти, надурити когось»;

to hang the landlady (sl.) -- «зїхати вночі з квартири, нічого не сплативши»;

to feel smb. on soft corn (sl.) - «говорити компліменти комусь» [13,c.40-41].

Г.С. Гринь також робить цікаві зауваження щодо походження окремих груп фразеологізмів, які, не досягаючи рівня чіткої типології, можуть бути використані як база для наступних досліджень. Так, за спостереженнями Г.С. Грінь, низка фразеологічних одиниць, що відображують складний механізм діяльності урядових та законодавчих органів, утворила похідні значення, наприклад:

to throw the book at someone - 1) «винести комусь максимальний термін увязнення» (спочатку вживалося у кримінальному середовищі, характеризуючи жорсткого суддю);

2) «дуже суворо покарати когось» (це похідне значення розвинулося згодом і стало дуже часто вживатися починаючи з 50-х років минулого століття) [13, c.43].

Також, ціла низка фразеологізмів (зараз фразеологізмів-історизмів, які здебільшого є застарілими і рідко вживаними) походить від історичних подій та понять, повязаних з Громадянською війною між північчю та півднем США 1861-1865 рр.:

to don (wear) the gray - «служити в армії на півдні США»;

to bridge the bloody chasm - «подолати відчуження між північчю та півднем»;

to go down the river - «бути проданим на південь» (про негрів-рабів);

to be all right on the goose - 1) «бути прихильником рабства негрів»;

2) «дотримуватися традиційної точки зору» [13, c.44-45].

Низка фразеологічних одиниць завдячує своїм походженням сфері бізнесу, ділових стосунків. Такими є, наприклад:

to go into red - «приносити дефіцит, бути збитковим» (про якусь справу);

to bet ones bottom (last) dollar out smth - «ризикнути усім, поставити все на карту»;

to get in on the ground floor - 1) «вигідно вкласти гроші»;

2) «зайняти вигідну позицію» [13, c.45].

У першому розділі нашої роботи наводилися приклади фразеологізмів, повязаних з побутом індіанців: to sing Indian, to turn Indian, to see Indians тощо [13, c.45].

Надзвичайно продуктивною виявилася група фразеологічних одиниць, що завдячує своїм походженням популярним спортивним іграм, зокрема бейсболу. Вони ввійшли у повсякденне мовлення, утворивши декілька похідних значень.

to change ones base - «відступати, тікати»;

to be at bat (slang) - «керувати, виконувати головну роль»;

to be off ones base - «бути не в собі, божевільним»;

to hit the dirt - 1) стрибнути вниз із товарного потягу (сленг волоцюг);

2) швидко втікати до бомбосховища або впасти на землю, щоб врятуватися від бомби або кулі [13, c.47].

Як уже зазначалося, існує також класифікація фразеологізмів-американізмів О.Швейцера, згідно з якою розрізняються часткові американізми та повні американізми [45, c.143-144]. У першому випадку загальноанглійське значення залишилося первинним, а американське є вторинним, таким, що розвинулося на основі першого (прикладами можуть бути фразеологічні звороти dark horse - «темна конячка, невідомий кінь на змаганнях» - «маловідомий кандидат на виборах» або roaring forties - «сорокові широти Атлантичного океану» - «центральний район Нью-Йорка» ). Повний американізм властивий лише американському варіанту англійської мови (to come right with a bang - блискуче пройти, мати великий успіх, big time - великий, значний, to be on the (water) wagon - обстоювати тверезий спосіб життя, не вживати алкогольних напоїв, lone wolf - людина, що діє самостійно, не шукаючи сторонньої допомоги).

Делись добром ;)