Американські фразеологізми

дипломная работа

1.4 Висновки

Етимологія фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови відзначається більшим різноманіттям, аніж у британському варіанті. Ми розглянули фразеологізми, що мають британське, індіанське, французьке голландське та іспанське походження. Щодо запозичень з мов європейських народів, ми зіткнулися з труднощами встановити походження фразеологізмів - адже наявність однакової за формально-смисловими компонентами одиниці ще не означає, що вона була запозичена. Слід виявляти велику обережність, встановлюючи факт запозичення того чи іншого звороту, адже паралельне існування в різних мовах виразів, однакових за формою і значенням, може не мати ніякого відношення до запозичення. Це може пояснюватися спільністю соціально-політичних умов життя, звичаїв та традицій народів, що розмовляють цими мовами. Також фразеологічні паралелі часто пояснюються походженням з однакового спільного джерела, можливо, і без запозичення однією мовою з іншої.

Походження фразеологічних одиниць можна встановити на основі лексикографічних даних (так, у великій нагоді стають етимологічні примітки, що містяться у деяких словниках, наприклад, О.В.Куніна) та аналізу лінгвістичних джерел. Проте, незважаючи на труднощі, не слід відмовлятися від етимологічного аналізу фразеологічних одиниць, адже він допомагає нам краще зрозуміти мотивування семантики сучасного американського варіанту англійської мови.

Делись добром ;)