Австралійский варіант англійської мови, фонетичні та лексичні особливості

курсовая работа

ВСТУП

Англійська мова в даний час є національною мовою Великобританії, Сполучених штатів Америки, Австралії, Нової Зеландії і більшої частини території Канади. У кожному з національних варіантів є свій мовний стандарт, який позначається в орфоепічних словниках як правильний варіант вимови.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що мова австралійців, так само як і вимова, завжди були і залишаються причиною суперечок. Розвиваючись в умовах географічної і культурної ізоляції, під впливом екстралінгвістичних факторів, особливостей навколишнього середовища і способу життя, впливу контактуючих мов - англійська мова в Австралії придбала ряд особливостей, які дозволяють визначити її статус, як австралійського національного варіанту англійської мови. Австралійський вріант англійської мови не підпорядкований англійській мові Великобританії, як це властиво територіальним діалектам, він не обмежений сферою побутового усного мовлення. Він використовується в державних установах, закладах освіти, є мовою засобів масової комунікацій та художньої літератури.

В даний час процес літературної регламентації австралійського варіанту англійської мови і вироблення літературних і вимовних норм не завершено у звязку з його відносно невеликим періодом розвитку в умовах відносної ізоляції на території Австралії. Вивчення особливостей австралійського варіанту англійської мови дозволяє визначити тенденції розвитку мови на континенті.

Обєктом дослідження є австралійський варіант англійської мови, предметом - фонетичні та лексичні особливості австралійського варіанту англійської мови.

Метою даної роботи є визначити та дослідити фонетичні та лексичні особливості автралійського варіанту англійської мови.

Завдання, яке ставилося при роботі над цією темою: розглянути основні особливості австралійського варіанту англійської мови, враховуючи при цьому не тільки фонетичні, а й лексичні відмінності. Зіставлення і порівняння проводяться на основі британського англійського стандарту (RP). Відповідно, британський варіант, як окремий варіант англійської мови, в даній роботі не розглядається.

Матеріалом дослідження послужили тексти австралійських письменників, підібрані з урахуванням завдань дослідження, слова і фрази носіїв австралійського варіанту англійської мови.

Методи опрацювання наукових джерел, присвячених австралійському варіанту англійської мови; наукове спостереження історії розвитку австралійського варіанту англійської мови; порівняльний метод (порівняння фонетичних особливостей та лексичного складу австралійського варіанту англійської мови з британським стандартом).

В першому розділі, акцентується увага на походжені та виникненні австралійського варіанту англійської мови, розглядаються етапи становлення та розвитку австралійського варіанта як національного варіанту англійської мови, описуються фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови, порівнюються реалізація голосних звуків, приголосні звуки та інтонаційні особливості із британським стандартом вимови. У другому розділі, розглядаються основні лексичні особливості у художній літературі Австралії та розмовній мові, порівнюються виділяються характерні риси австралійського сленгу. У висновку підводяться підсумки проведеного дослідження і робляться висновки щодо положень, які були описані у трьох розділах.

Делись добром ;)