Cемантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській та новогрецькій мовах

магистерская работа

1.4 Теми та сфери евфемізаціїї

Оцінка мовцем того чи іншого предмета мови з точки зору пристойності або непристойності, грубості або ввічливості звичайно є орієнтованою на певні теми та сфери діяльності людей (або відносин між ними). Традиційно такими сферами є:

Деякі фізіологічні процеси (to powder ones nose, to see a man about a dog, to go to the powder room, to go to the washroom, to go to the restroom, to go to the retiring room, to go to the (public) comfort station, to go to the ladies (gentlemens) room, to go to the water-closet, to go to the windsor castle замість to go to the toilet, that time of the month замість menstruation, to be with child, to be in the family way, to be in an interesting position, to be in a delicate condition, to be with a baby coming, to be big with child, to be expecting замість to be pregnant, to partake of food (of refreshment), to refresh oneself, to break the bread замість to eat);

Назви статєвих органів (aidoion замість genitals);

Стосунки між статями (liaision, involvement, intimate relationship, affair замість sexual relationship) [64];

Хвороби та смерть (to go west, to expire, to depart, to decease, to join the majority, to go the way of all flesh, to pass away, to breathe ones last, to go to ones last reckoning замість to die, the deceased, the departed, the late замість the dead, indisposed, under the weather замість sick, mental home, mental hospital, mental health clinic замість insane asylum, hospice замість terminal home, C замість cancer). Слід зауважити, що страх під захворюванням на рак, привів до того, що назву знаку зодіака Cancer, під яким народжуються з 21 червня до 21 липня, було змінено на Moonchild [20, 31].

Розумові та фізичні можливості, зовнішність (unseeing замість blind, differently able замість invalid, overweight замість fat, mentally sick замість mad, not brilliant замість stupid).

Вікові евфемізми.

Вікові евфемізми заслуговують особливої уваги, оскільки вони помякшують вікову дискримінацію. З тим щоб не скривдити людей поважного віку, у мові зявилось слово middlescence (період життя від 40 до 65 років) за анологією з adolescence. Період життя з 65 років і далі почали називати third age. На офіційних табличках, у транспорті, у оголошеннях широко використовується евфемізм senior citizen.

У ситуаціях неформального спілкування широко використовується golden ager по відношенню до людини поважного віку, яка знаходиться на пенсії (silver ager - людина середнього віку).

З точки зору прагматики заслуговує уваги реакція людей поважного віку на дані евфемізми. В одному з журналів була розміщена сатирична відповідь літньої людини, яка була звернена до працівників засобів масової інформації:

"Call me Gramps, call me an old foggy - call me anything except a senior citizen".

Аналогічну негативну реакцію викликав у людей поважного віку евфемізм geezer. У ХІХ столітті ця діалектна форма від guiser (one dressed in the guise of a mummer) мала значення old person, particularly a woman; з роками у слова зявились коннотації ексцентричності (які згодом частково втратилися), та воно, змінивши свою прагматику з параметру статі, стало використовуватися по відношенню до чоловіків. Дана одиниця часто використовується у словосполученні geezer power, за аналогією з «gray power» (the power of the elderly to assert their rights), яке у свою чергу зявилось за зразком black power (power of the black people).

Але gray power є моновалентной одиницею та несе позитивну оцінку незалежно від того, хто її застосовує - літня або молода людина. На відміну від неї geezer power є одиницею, залежною від соціума: з точки зору літніх людей слово несе негативні коннотації, з позиції молоді воно нейтрально [20, 34].

Вище згадані теми евфемізації можна назвати побутовими, оскільки вони стосуються приватного життя людей, але, окрім цього, явище евфемізації спостерігається й у різноманітних сферах соціального життя людини та суспільства. В сучаснх умовах найбільшого розвитку набувають спсоби та засоби евфемізації, які зачіпають соціально значущі теми, сфери діяльності людини, його відносини з людьми, із суспільством, з владою [21, 74].

Традиційною сферою, у якій активно вживаються евфемістичні засоби передачі, є дипломатія. Ті комуникативні задачі, з якими доводиться мати справу дипломатам і політикам, неможливо вирішити, використовуючи лише прямі номінації, обходячись без натяків, недомовок, камуфляжа, тобто - без усього того, для передачі чого і призначені евфемізми (emerging nation, developing nation, third-world nation замість poor nation, undernourishment замість starvation, the building up of labour reserves замість unemployment, depression замість economic crisis, conflict замість war) [9, 6].

Репресивні дії влади (ethnic cleansing замість genocide, correctional facility замість prison, law and order замість repression).

Державні та військові таємниці, до яких відноситься виготовлення зброї, певних видів техніки, соціальний та чисельний склад установ (не тільки військових), напрямок їх праці (air support замість bombing, to neutralize the target замість to kill a person) [18, c.79]. Під час війни у Вєтнамі зявилися такі евфемізми, як surgical strike (a swift military attack, especially a limited air attack), device (a bomb), body-count (numbers killed in the combat). У 70-х роках британські політики вживали евфемізм the troubles по відношенню до повстань і терактів у Північній Ірландії [40, 8].

Діяльність армії, розвідки, поліції, карного розшуку та деяких інших органів влади, дії яких не мають бути "у всіх на очах" (collateral damage замість killing of innocents, confidential source замість informer, agent замість spy, juvenile delinquent замість criminal, illegal substances замість drugs) [18, 21].

Відносини між різними національними та соціальними групами, статус цих груп (modest, penniless, socially deprived, needy, low-income замість poor, homeless person замість beggar, diverse замість multi-racial, African-American замість Negro). Достатньо цікавою є евфемізація щодо латиноамериканського населення США. Так слово Hispanic(s), яке достатньо довго означало всіх латиноамериканців, тепер нечасто вживається у повсякденній мові, бо воно набуло певного негативного змісту. Не є таємницєю, що латиноамериканці гірше за всіх адаптуються до життя у Сполученних Штатах, і тому нерідко мають роботу з низькою заробітною платою. Ця бідність і неуспішність закріпилися за Hispanics. Замість цього американці називають Latino / Latina (відповідно чоловіча та жіноча стать) усіх латиноамериканців і Chicano / Chicana - латиноамериканців мексиканського походження [10, 21].

Деякі види професій, евфемістичне визначення яких має за мету підвисити престижність цих професій або приховати негативне враження від роду занять, який визначають прямим найменуванням (sanitation person замість garbage collector, administrative assistant замість secretary, hairologist замість hairdresser, flight attendant замість steward, funeral director замість undertaker) [59].

Евфемізації також підлягає і релігійна сфера життя людини. Релігійні евфемізми, разом із евфемізмами смерті, є найстарішими. Ще в Біблії на стародавньому івриті не згадується імя єдиного Бога Яхве, а вживаються слова-замінники (Адонай, Елохім), що відбилося під час перекладу на інші мови світу (Ієгова = Яхве, перероблено на латинський манер декілька століть тому). Євреї писали без голосних, тому імя Яхве ще називають "Тетраграмматон" (в перекладі з давньогрецької - чотирибуквіє): YHWH - YaHWeH. Замість нього вимовляли "Адонай" [11, 30].

У сучасній англійській мові доволі часто слово God замінюється словами Heaven, Jole, Lord, goodness; слово devil - the deuce, the dickens, old Nick, old Harry, Prince of the darkness, the evil one [5, 171].

Цікавим є порівняння з українською мовою, де слово чорт є табуйованим, а диявол та сатана вживаються досить вільно. Не дивлячись на те, що сатана є іменем власним, українською мовою, з очевидних причин, пишеться з маленької літери, тоді як англійською Satan пишеться з великої [13, 51].

Деякі евфемізми було запроваджено англіканською церквою. Наприклад, фразу extreme unction, яка передбачає знаходження in extremis (на грані смерті) замінили фразою anointing of the sick; слово penance (страх відплати) змінено на rite of reconciliation, confessional (сповідальня) - на room of reconcilation [5, 173].

1.5 Соціальні відмінності між мовцями у створенні та використанні евфемізмів

Евфемізми, на відмінність від більшості лексичних засобів мови, особливо чутливі до змін у галузі культури людських відносин і моральних оцінок тих чи інших явищ суспільного життя. Те, що здається евфемізмом на одному етапі розвитку суспільства, припиняє бути їм на наступному, перетворюючись у засіб, який, з точки зору більшості носіїв даної мови, називає обєкт надто прямо.

Окрім чиннику часу є істотним і соціальний чинник: у різному соціальному середовищі є неоднаковою уява про те, що пристойно та непристойно та, відповідно, про те, що може називатися прямо, а що має отримати евфемістичні визначення.

У цьому сенсі дуже примітними є відмінності між носіями літературної мови, з одного боку, та, з іншого, людьми, які використовують у якості основного або єдиного засобу спілкування місцевий діалект, міську просту мову, соціальний жаргон та ще деякі некодифіковані підсистеми національної мови.

Дослідники територіальних діалектів помітили, що носії цих підсистем схильні прямо називати деякі обєкти та дії, повязані з анатомією та фізіологією людини, використовувати обсцінну лексику як у її експресивній, так і в номінативній функції. Але було б неправильним вважати, що у цій соціальній сфері немає потреби в евфемізації мови [31, c.35].

Навпаки, і в діалектах, і в просторіччі є доволі розвинуті "мікросистеми" лексичних засобів, які служать для евфемістичного визначення табуйованих обєктів, процесів і властивостей. У залежності від ситуативних умов мови від типу співрозмовника, тональності спілкування, його мети, властивостей мовленневого акта - носії діалектів, звертаючись до евфемістичних засобів, можуть виявляти так звану гіперкорекцію: евфемістичній заміні підлягають навіть ті слова та звороти, які в іншому соціальному середовищі (наприклад, у носіїв літературної мови) не оцінюються як непристойні та грубі. Таку надмірність у евфемізації часто висміюють письменники у своїх творах. Наприклад: "…Mrs. Sunbury never went to bed, she retired, but Mr. Sunbury who was not quite so refined as his wife always said: `Me for Bedford…" (From "The Kite" by W. S. Maugham); "…all the ladies are given a pillow-slip to put their - their lower extremities in." (From "Rain" by W. S. Maugham).

В останньому прикладі персонаж твору вживає евфемізм lower extremities замість "непристойного" слова legs [3, 44].

Своєрідні функції виконують евфемізми в соціальних жаргонах. Їх формування диктується прагматичним наміром носіїв даного соціолекта приховати свою діяльність від сторонніх осіб. B англійській мові є багато слів і значень, які називають наркотичні речовини та людей з наркотичною залежністю. Наприклад: trippy, spaced - stupified or dazed by a narcotic; sunshine pill - a yellow or orange tablet containing the hallucinogenic drug LSD.

Делись добром ;)